החברה בעלת מוניטין וניסיון של 16 שנים בתחום איכות הסביבה, בניהולו של ד"ר אדיב שפרינצק. אקו-טק עוסקת
בייעוץ, בהנדסה, בביצוע פרויקטים של קרקעות מזוהמות, שיקום קרקע, פינוי לאתרי פסולת, בדיקות מזהמים
בקרקע, באוויר ובמי תהום.

החברה הינה מעבדת דיגום מוסמכת על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לפי תקן ISO17025. החברה
מייצגת לקוחות אל מול המשרד להגנת הסביבה; רשות המים וגורמי ממשל אחרים.
תחומי פעילות החברה:
  • טיהור ושיקום קרקע מזוהמת
  • קרקע מזוהמת- סקרים
  • גז קרקע- בדיקות וסקרים
  • בדיקות מזהמים בקרקע ובמי התהום
  • טיפול ביולוגי בקרקע in situ, ex situ
  • זיהומי דלקים ואורגנים מוכלרים
  • בדיקת ארובות- איכות אוויר
לפרטים נוספים ניתן להיכנס לאתר הבית של אקו-טק
איכות סביבה איכות סביבה איכות סביבה

08-6283690

איכות סביבה איכות סביבה איכות סביבה